Clinic/SeminarierFör BesökareFör UtställareOm Musicians Planet EventPressLänkarBilder

Skiljeväggar

Avskiljande väggar mot dina montergrannar. I din monteryta ingår vitmålad skiljevägg i trä angränsande till dina grannar.

Avboka skiljeväggarna så snart som möjligt om du inte behöver dessa, t ex om du bygger med eget system eller anlitar monterbyggare. Skiljeväggar som avbokas under inflyttning debiteras enligt gällande prislista. Om du bygger ett eget montersystem bör du tänka på att skiljeväggarna normalt sticker in några centimeter i montern på sidorna vilket gör att ditt montersystem ibland inte får plats. Meddela oss om din yta ska ha exakta mått för att passa ditt montersystem.

Väggarna består av vitmålade boardskivor i moduler som är 2,49 meter höga och 1 meter breda. Modulerna monteras ihop för att skapa längre, sammanhängande väggar. Uppsättning, montering och vitmålning av väggarna ingår i priset.

Vill du ha väggarna målade i någon annan kulör kan du beställa det av oss mot en kostnad, se mer i Servicekatalogen.

Väggarna får inte belastas med annat än lättare tavlor och reklammaterial, max 5 kg per väggmodul. För uppsättning av tavlor o.dyl kan man använda nubb, nålar eller häftkuddar. Hålen som efterlämnas får inte vara större än att vi kan måla över dessa efter avslutad mässa.

Förstörd vägg, t ex spackling, skruvhål, tapetsering eller målning med färg som inte är godkänd av Stockholmsmässan debiteras utställaren. Mer information om våra monterväggar finner du i våra Tekniska Bestämmelser

© 2013 Hansen Förlag. All rights reserved.